Gebruiksvoorwaarden

Deze hele site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen. De inhoud is, tenzij anders vermeld, eigendom van Flexico. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site, in welke vorm dan ook, is verboden.

Bescherming van persoonsgegevens

Je hebt recht op toegang, wijziging en verwijdering van gegevens die op jou betrekking hebben (Wet van 6 januari 1978 inzake Informatica en Vrijheid).

Hosting van de website

De host van de website www.www.flexico.com is FLEXICO, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 3.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Beauvais onder het SIREN-nummer 440 296 689, met maatschappelijke zetel te 1, route de Méru BP 70429 – Hénonville 60544 Méru Cedex, intracommunautair BTW-nummer FR 48440296689.

Koppelingen naar sites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Toegang tot een site die gelinkt is aan onze site is op eigen risico van de bezoeker of gebruiker en Ylly kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, fouten of weglatingen op deze sites.

contact-us
Contacteer ons
catalog
bekijk de catalogus