Artikel 1 – Persoonsgegevens

In overeenstemming met de bepalingen van de gewijzigde wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden en de verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, wordt elke verwerking van persoonlijke informatie die via het www. www.flexico. com wordt uitgevoerd onder onze verantwoordelijkheid, d.w.z. de verantwoordelijkheid van FLEXICO, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 3.000.000 euro ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Beauvais onder SIREN-nummer 440 296 689, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1, route de Méru BP 70429 – Hénonville 60544 Méru Cedex, Frankrijk, met Intracommunautair BTW-nummer FR 48440296689.

De gegevens die we verzamelen wanneer u uw account aanmaakt, zijn de volgende: naam, voornaam, e-mailadres.

Via onze formulieren verzamelen we de volgende gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, bedrijf, onderwerp en oplossing. Deze gegevens worden gebruikt om de aanvraag met betrekking tot het formulier te verwerken en om de verschillende soorten auteurs te analyseren.

Gegevens met betrekking tot commerciële prospectie worden bewaard tot het einde van de dienst of totdat u zich uitschrijft door op de link “uitschrijven” te klikken.

Indien u ermee instemt individuele persoonsgegevens te verstrekken, hebt u een individueel recht op toegang tot, opvraging, wijziging, rectificatie, verwijdering en verzet tegen deze persoonsgegevens. U kunt ook vragen om een beperking van de verwerking of bezwaar maken tegen de overdraagbaarheid van de gegevens. U kunt ook vragen om een beperking van de verwerking of bezwaar maken tegen de overdraagbaarheid van de gegevens.

Als gebruiker hebt u de volgende rechten:

– uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens uit te oefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: marketing@flexico.fr. In dit geval kunnen we u, voordat we dit recht uitoefenen, vragen om een bewijs van uw identiteit om de juistheid ervan te verifiëren;

U kunt ons specifieke instructies geven over hoe u wilt dat uw rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens worden uitgeoefend na uw overlijden.

Schriftelijke verzoeken kunt u richten aan het volgende postadres: 1, route de Méru BP 70429 – Hénonville 60544 Méru Cedex of: e-mailadres marketing@flexico.fr.

Wij verbinden ons ertoe technische voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Als dit privacybeleid wordt gewijzigd, zullen we de nieuwe versie op onze website plaatsen. We zullen u ook ten minste 15 dagen voor de ingangsdatum per e-mail op de hoogte stellen van de wijziging. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de nieuwe formulering van de clausule over de bescherming van persoonsgegevens, hebt u de mogelijkheid om uw account te verwijderen.

Tenzij u uitdrukkelijk anders verzoekt, worden de gegevens 3 jaar bewaard.

Artikel 2 – Informatie over cookies

Wij willen u informeren dat er cookies worden gebruikt bij het gebruik van de website www.www.flexico.com.
Een cookie is een computerbestand dat voor een beperkte tijd op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw internetbrowser te configureren.

Cookies en het gebruik ervan :

  • Voorkeur: Deze cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Bijvoorbeeld: de taalkeuze.
  • Beveiliging: Deze worden gebruikt om beveiligingsrisico’s te identificeren en te voorkomen.
  • Prestaties: Deze verzamelen informatie over hoe u met de site omgaat (bestede tijd, bekeken pagina’s, enz.).
  • Analytics: Deze analyseren gegevens om onze diensten te verbeteren. Zo hebben we een beeld van wat succesvol is en wat verbeterd moet worden om u tevreden te stellen.
contact-us
Contacteer ons
catalog
bekijk de catalogus