Elk jaar verplicht de regelgeving een bepaald aantal bedrijven om aangifte te doen bij Citeo. Om wie gaat het? Wat moet worden aangegeven en waarom?

Waarom moet ik aangifte doen bij Citeo?

De milieucode stelt het principe van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) vast. Binnen dit kader is de eco-organisatie Citeo verantwoordelijk voor het centraliseren van de aangiften van bedrijven die betrokken zijn bij EPR voor papier en verpakkingen.

Het doel is om een belasting te innen die evenredig is met de aangegeven hoeveelheid. Deze bijdrage wordt vervolgens gebruikt om acties te implementeren ten gunste van recycling en de prestaties van de circulaire economie. De Citeo-website geeft de belangrijkste aandachtsgebieden aan:

  • financiering van selectieve inzameling ;
  • bewustmaking van afvalsortering
  • eco-ontwerp en winstgevendheid van recyclingkanalen.

Deze aangifte is verplicht en moet worden gedaan tussen 1 januari en 28 of 29 februari, met betrekking tot de tonnages die het voorgaande jaar zijn uitgegeven. Daarna moet de financiële bijdrage betaald worden vóór 30 april.

Wat moet worden aangegeven bij Citeo?

Alleen bedrijven die verpakkingen of grafisch papier uitgeven zijn betrokken bij de jaarlijkse aangifte bij Citeo (wetende dat het de regelgeving is die vereist dat dit via deze eco-organisatie gebeurt). De criteria zijn echter talrijk en er zijn uitzonderingen en bonussen. Citeo heeft op zijn website drie gidsen gepubliceerd voor zijn leden om het lezen van de regelgeving te vereenvoudigen. Ze hebben betrekking op

  • huishoudelijke verpakkingen
  • papier; en
  • perspublicaties.

Huishoudelijke verpakkingen die moeten worden aangegeven

 

In dit artikel worden alleen huishoudelijke verpakkingen besproken. Het is belangrijk op te merken dat alle verpakkingen die in Frankrijk op de markt worden gebracht, moeten worden aangegeven. Het gaat bijvoorbeeld om

producten die verkocht worden in winkels die toegankelijk zijn voor particulieren;
die verkocht worden in winkels die alleen toegankelijk zijn voor professionals, als deze ze vervolgens doorverkopen aan particulieren;
die verkocht worden in verkoopautomaten;
producten die worden verkocht en vervolgens al dan niet ter plaatse worden geconsumeerd;
transportverpakking;
verpakkingen die partijen producten omringen die bestemd zijn voor de eindverbruiker…

Uitgesloten zijn verpakkingen voor producten die alleen door professionals worden geconsumeerd of gebruikt, met name zeer grote formaten, verzamelverpakkingen die op het verkooppunt worden achtergelaten en verpakkingen die bijvoorbeeld vervuild zijn met chemicaliën.

Focus op de declaratie van huishoudelijke verpakkingen

Om het proces voor declaranten te vereenvoudigen, optimaliseert Citeo regelmatig zijn onlinetool. De eco-organisatie heeft met name het aantal in te vullen regels verminderd door de Consumer Sales Unit (CSU) als referentie-eenheid te introduceren.

Daarnaast wordt intuïtieve hulp geboden om snel en efficiënt eventuele invoerfouten op te sporen. Tot slot kunnen kleine producenten, d.w.z. producenten die minder dan 10.000 CVU’s per jaar uitstoten, een vast bedrag van 80 euro betalen. Hiervoor wordt hun aangifte in drie klikken gevalideerd, wat veel tijd bespaart.

Wie is betrokken bij de Citeo-verklaring voor huishoudelijke verpakkingen?

Het uitgeven van één of meerdere soorten verpakkingen die onder de verklaring vallen, is niet de enige voorwaarde om lid te worden van Citeo. U moet ofwel de eerste zijn die het verpakte product op de markt brengt, ofwel een importeur of producent. In sommige gevallen is ook de distributeur betrokken.

Om de jaarlijkse verklaring te kunnen indienen, is het essentieel om je eerst aan te sluiten bij Citeo. Dit is de enige eco-organisatie verantwoordelijk voor verpakkingen. Als zodanig is zij gemachtigd om verklaringen te ontvangen, ze te verwerken en de bijdragen te innen.

Eco-tarieven, toeslagen en bonussen in de Citeo-verklaring

De uitputtende schalen verschillen naargelang het materiaal en worden gegeven in de gidsen gepubliceerd door Citeo. Voor verpakkingen hangt de berekeningsmethode en het bonus-malussysteem af van verschillende criteria. Daarnaast zijn er situaties waarin de verklaring kan worden vereenvoudigd. Citeo biedt tools op haar website om de declarant te helpen zijn weg te vinden.

Ter afsluiting, de criteria en berekeningsmethoden zijn in veel situaties moeilijk te begrijpen. Desalniettemin doet Citeo haar uiterste best om het werk van haar leden tijdens de jaarlijkse verklaring te vergemakkelijken. Wetende dat elke onderschatting of weglating in de verklaring kan leiden tot zware boetes, is het raadzaam om deze essentiële en regulerende stap niet te verwaarlozen. Deze verklaring stelt elk bedrijf in staat om feitelijk de voortgang van zijn circulaire economieprestaties te meten.

> Voor meer informatie over het afvalbeheerbeleid van Flexico, bezoek de Flexico, een eco-verantwoordelijke speler pagina.

 

D’autres actus qui pourront vous intéresser

contact-us
Contacteer ons
catalog
bekijk de catalogus