Citeo is een eco-organisatie die is ontstaan uit de fusie tussen Éco-emballages en Écofolio in september 2017 en die zich positioneert als een versneller van de circulaire economie. Wat zijn haar missies, haar resultaten, haar projecten, de diensten die zij levert? Dit zijn allemaal vragen die in dit artikel zullen worden beantwoord.

Citeo’s missies

Net als Éco-emballages en Écofolio, die het vervangt, onderneemt Citeo actie om de milieu-impact van verpakkingen en papier te verminderen. Daartoe werkt het eerst aan de uitrol van afvalscheiding in heel Frankrijk. Concreet sensibiliseert het bedrijf voor het belang van afvalsortering en creëert het recyclingkanalen om het gebruik ervan te vergemakkelijken.

Ten tweede bestudeert het bedrijf het ecologisch ontwerp van verpakkingen. De verwachte voordelen zijn tweeledig: minder afval en minder druk op de natuurlijke hulpbronnen van de planeet. De partnerschappen die we op dit gebied aangaan, komen ons allemaal ten goede.

Zodra de verpakking of het papier op de markt is gebracht, werkt Citeo aan het bevorderen van recycling en hergebruik. In het eerste geval komt het afval als grondstof terug in de productiecyclus van verpakkingen en papier. In het tweede geval wordt de impact op het milieu geminimaliseerd door de hoeveelheid afval te verminderen.

Tot slot verzamelt Citeo declaraties van de hoeveelheden verpakkingen en papier die door bedrijven worden geproduceerd. Tegelijkertijd int het de belastingen die volgens de regelgeving verschuldigd zijn. Deze ecotaksen vormen de inkomsten van Citeo, die vervolgens worden geïnvesteerd in alle projecten en andere diensten die Citeo uitvoert voor bedrijven, lokale overheden en burgers.

Kerncijfers over Citeo

In zijn activiteitenverslag 2018 publiceerde Citeo een aantal resultaten die zijn prestaties en acties ten voordele van het milieu in de verf zetten. Over het algemeen gaat recycling vooruit in Frankrijk: 70% van de verpakkingen werd gerecycled, tegenover 67,5% in 2017. Voor papier steeg dit percentage in dezelfde periode van 57,6% naar 59%. Per hoofd van de bevolking komt dit neer op 50 kg per jaar voor verpakkingen en 20,5 kg per jaar voor papier.

Naast andere acties rolt Citeo geleidelijk uitgebreide sorteerinstructies uit over het hele land. Het doel is om alle Fransen in staat te stellen om alle verpakkingen, inclusief yoghurtpotjes en plastic folie, in de sorteerbak te gooien. In 2018 ging het om 17,5 miljoen mensen, eind 2019 was dit aantal gestegen tot bijna 29 miljoen.

Citeo, initiatiefnemer van talrijke projecten

Om de recyclingdoelstellingen van de overheid te halen, lanceert Citeo projecten om recycling en ecodesign te verbeteren. In het eerste geval betreft dit onder andere de volgende producten

  • ondoorzichtige PET-verpakkingen (polyethyleentereftalaat)
  • plastic potten en schalen
  • PET-flessen met hulzen.

Op het gebied van ecodesign is het eerste initiatief de creatie van een online tool genaamd FEEL, voor Facilitateur d’Éco-conception En Ligne. Deze tool verzamelt feedback uit verschillende sectoren. Dit vergemakkelijkt het proces voor elk bedrijf dat het eco-ontwerp van een product in zijn proces wil integreren.

Ten tweede zijn ze gebaseerd op de organisatie van conferenties en online discussies. Goede praktijken worden uitgewisseld tussen de verschillende deelnemers en de eco-organisatie, met het oog op wederzijdse vooruitgang.

Tot slot organiseert Citeo de Circular Challenge, waarmee innovatieve oplossingen voor de circulaire economie over de hele wereld kunnen worden opgespoord. Door ze te identificeren en eraan mee te werken, geeft het ze een levensreddende impuls voor hun toekomst. In 4 jaar tijd heeft dit project al meer dan 500 initiatieven helpen identificeren.

Citeo ten dienste van bedrijven en burgers

Als bedrijf zonder winstoogmerk biedt Citeo een aantal gratis diensten aan zijn leden en het grote publiek. Onder de leden bevinden zich bedrijven en andere organisaties die verplicht zijn om de tonnages papier en verpakkingen die ze elk jaar produceren op te geven.

Diensten van Citeo aan zijn leden

Ten eerste biedt Citeo een internetinterface voor de verplichte jaarlijkse aangiften. Deze hebben betrekking op de papier-, verpakkings- en perspublicaties die elk jaar worden uitgegeven. Er zijn handleidingen en hulpdiensten beschikbaar om deze aangiften te vergemakkelijken en een beter inzicht te krijgen in de regelgeving over deze onderwerpen.

Het FEEL-hulpprogramma, dat hierboven al is genoemd, stelt gebruikers in staat om gratis en in slechts vijftien minuten een milieueffectbeoordeling uit te voeren op basis van verpakkingen. Door bepaalde parameters te wijzigen, kunnen gebruikers gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn in het ontwerp van hun producten.

Op het vlak van communicatie stelt Citeo zijn klanten een aantal logo’s ter beschikking die op de verpakking kunnen worden aangebracht. Het doel hiervan is om consumenten te informeren of de verpakking al dan niet recyclebaar is.

Tot slot zijn er verschillende gidsen en publicaties online beschikbaar op de website van Citeo. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om best practices te delen of wijzigingen in de regelgeving uit te leggen.

Het publiek profiteert ook van de diensten van Citeo

Als eco-organisatie voor verpakkingen en papier heeft Citeo de plicht om de sorteerprestaties van de burgers te verbeteren. Om dit te doen, zet Citeo vooral in op communicatie. Door informatie te verstrekken, instructies te vereenvoudigen of gidsen voor hen te publiceren, probeert Citeo het gedrag van consumenten te beïnvloeden.

Omdat opvoeden zonder feliciteren minder effectief is, publiceert Citeo bovendien elk jaar verschillende kerncijfers over recyclen en sorteren. Samengesteld door het Observatoire du Geste de Tri (Waarnemingscentrum Sorteren) en gebaseerd op een enquête die jaarlijks wordt uitgevoerd door Ipsos, geven deze resultaten inzicht in de vooruitgang op dit gebied. De laatste enquête is in augustus 2019 online gepubliceerd.

Tot slot, om zich voor te bereiden op de toekomst, verwaarloost Citeo de kinderen niet. Via zijn Club Citeo laat het de burgers van morgen kennismaken met duurzame ontwikkeling. Er worden verschillende acties voorgesteld:

wedstrijden ;
Eco Junior magazine voor kinderen van 8-12 jaar
educatieve programma’s

> Om meer te weten te komen over het afvalbeleid van Flexico, ga naar de Flexico, een eco-verantwoordelijke speler pagina.

 

D’autres actus qui pourront vous intéresser

contact-us
Contacteer ons
catalog
bekijk de catalogus