Het is de afgelopen maanden in het nieuws geweest, vooral van de meer “groene” kant, die het verwijt te passief te zijn. Toch heeft het de verdienste dat het bestaat en dat het een steeds belangrijker wordend probleem aanpakt. Het gaat om de nieuwe wet betreffende de strijd tegen afval en de circulaire economie, die uiteindelijk op 10 februari 2020 werd afgekondigd.

Wat zijn de komende maatregelen om voedselverspilling tegen te gaan?

Algemene maatregelen inzake plastic verpakking en voedselafval

De wet op de circulaire economie stelt verschillende doelen, zowel gekwantificeerd als gedateerd. Enerzijds willen ze het gebruik van plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik beperken. Zo wil de overheid :

  • een recyclingpercentage van 100% voor kunststoffen bereiken tegen 2025;
  • het op de markt brengen van plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik volledig verbieden tegen 2040.

Om dit te bereiken worden elk jaar mijlpalen gezet tot 2025. Deze omvatten een geleidelijk verbod op individuele producten die plastic voor eenmalig gebruik bevatten. Daarna zullen er tot 2040 elke vijf jaar nieuwe mijlpalen worden geïntroduceerd.

Ten tweede hebben de doelstellingen betrekking op voedselafval. Hiervoor is een reductiedoelstelling van 50% ten opzichte van 2015 opgenomen in de tekst. Het gaat om twee hoofdgebieden, elk met een eigen deadline voor de uitvoering:

  • voedseldistributie en collectieve catering moeten deze doelstelling tegen 2025 bereiken;
  • Consumptie, productie, verwerking en commerciële catering hebben een langere deadline, namelijk 2030.

Tot slot zijn er ter begeleiding van deze maatregelen nog andere actieplannen gepland. Deze leggen een direct verband tussen plastic verpakkingen en voedselafval. De twee belangrijkste hebben betrekking op bulkverkoop en partijverkoop, waarover later meer.

Partijverkoop: de vijand van verpakkingsreductie en de strijd tegen voedselverspilling

Wie heeft er nog nooit fruit of andere groenten op zijn kraam gezien die zorgvuldig verpakt waren in plastic folie, per stuk of in partijen? Dit formaat vergemakkelijkt het kopen en/of draagt bij aan de bescherming van het product, maar heeft verschillende nadelen die onverenigbaar zijn met de huidige manier van denken.

Ten eerste zijn plastic folies momenteel niet recyclebaar in de meeste Franse departementen. Alleen de departementen die de uitbreiding van sorteerinstructies voor plastic hebben geïmplementeerd, bieden momenteel deze mogelijkheid. Medio 2019 betrof deze maatregel echter slechts 24 miljoen Fransen, volgens de eco-organisatie Citeo. Bovendien, ook al sorteerde 88% van de Fransen in 2018 hun afval, slechts 48% van hen deed dit systematisch. Uiteindelijk zullen relatief weinig plastic folies waarschijnlijk worden gerecycled. De milieu-impact van deze verpakte groenten en fruit is dus niet onaanzienlijk.

Bovendien werkt het kopen in batches voedselverspilling in de hand. Consumenten hebben de neiging om hun werkelijke behoeften te overschatten. Ze kopen een partij in de wetenschap dat ze niet zoveel nodig hebben. Het gevolg is dat ze het risico lopen een deel van deze partij niet op te eten, wat een aanzienlijk deel van de voedselverspilling is. Als bewijs meldt het Ministerie van Ecologische Transitie en Solidariteit op haar website dat er per persoon per jaar 7 kg niet-opgegeten en nog verpakte voedselverspilling wordt weggegooid.

Om dit cijfer aanzienlijk te verlagen, heeft de regering besloten om plasticfoliebescherming voor groenten en fruit te verbieden. Als gevolg hiervan mogen vanaf 1 januari 2022 alleen nog producten die meer dan 1,5 kg wegen en producten die te kwetsbaar zijn om in bulk te worden verkocht, in plastic folie worden verpakt.

De voordelen van bulkverkoop zoals voorzien in de Wet Voedselverspilling

Winkeliers en burgers zullen zich ook moeten inspannen voor bulkverkoop. Deze praktijk, die al goed ingeburgerd is bij voorstanders van zero waste, zal binnen een paar jaar veel gebruikelijker worden in huishoudens.

Daarom bevordert de wet inzake voedselverspilling de verkoop in bulk. Daartoe worden verschillende maatregelen voorgesteld. Met name detailhandelszaken van meer dan 400 m2 die bulkproducten aanbieden, moeten consumenten geschikte herbruikbare verpakkingen ter beschikking stellen. Deze moeten schoon zijn en verpakkingen voor eenmalig gebruik vervangen. Daarnaast mogen consumenten hun eigen verpakkingen meenemen, mits deze geschikt en schoon zijn. Er moet een bord worden opgehangen waarop deze criteria worden uitgelegd en de winkelier heeft het recht om de door de consument geleverde verpakking te weigeren als deze niet aan de criteria voldoet.

Groot inkopen betekent meestal dat je alleen het strikt noodzakelijke koopt. Deze nieuwe consumptiegewoonte zal dus de voedselverspilling verminderen. Tot slot zal het de hoeveelheid plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik op de markt drastisch beperken.

> Om meer te weten te komen over het afvalbeheerbeleid van Flexico, bezoek de Flexico, een eco-verantwoordelijke speler pagina.

D’autres actus qui pourront vous intéresser

contact-us
Contacteer ons
catalog
bekijk de catalogus